Carla Puglia ny professor i kondenserade materiens fysik

2021-06-01

Carla Puglia tillträdde som ny professor i kondenserade materiens fysik den 1 juni 2021.

Vilket är ditt forskningsfält?

Carla Puglia
Carla Puglia.
Foto: Rebecca Andersson.

Jag arbetar vid avdelningen röntgenfysik inom forskningsområdet energimaterialens fysik med karakterisering av donor- och acceptormolekyler, dvs molekyler som enkelt kan ta emot eller ge ifrån sig elektroner. Dessa molekyler används till exempel i solceller och organiska ljusemitterande dioder (OLED). Oftast är det ganska stora molekylkomplex som skapats genom sammanslagning av mindre och enklare molekyler som kan anses vara som byggstenar.

Jag undersöker hur molekylerna förändras i sin elektronstruktur när man kombinerar enkla molekylära byggstenarna till mer komplexa molekylstrukturer. Dessutom undersöker jag både molekylära byggstenar och molekylkomplex när de är fria, i gasfas och när de är avsatta på olika typer av ytor såsom metaller, halvmetaller eller halvledare. Den här sortens studier hjälper mig att förstå förändringarna som skapas av växelverkan mellan molekylerna och de olika ytorna.

Med dessa studier vill vi bidra med en omfattande och detaljerad förståelse av de material som används inom organisk elektronik för att det ska bli möjligt att förutsäga eller formge material med specifika egenskaper genom rätt val av molekylära byggstenar.

Mitt experimentella arbete utförs till största del vid den italienska synkrotronstrålningsanläggningen Elettra i Trieste och inkluderar spektroskopiska karakteriseringar (PES, XAS och ResPES) av molekyler i gasfas och när de är avsatta på ytor. Projektet är en del av ett stort internationellt forskningsnätverk som samlar teoretiska och experimentella grupper med kompetens inom olika områden.

Hur länge har du varit på Uppsala universitet?

Jag kom till Uppsala universitet 1992 som doktorand och disputerade 1997 och blev därefter universitetslektor 2009. Förutom att jag är professor vid institutionen för fysik och astronomi är jag programdirektör för fysikprogrammet vid International Science Programme (ISP) vid Uppsala universitet, där jag arbetar med forskningskapacitetsuppbyggnad i låginkomstländer. På ISP är jag också ansvarig för främjandet av kvinnors deltagande i vetenskap och utbildning.

Läs mer

International Science Programme

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04