Susanne Höfner invald i Kungl. Vetenskapsakademien

2021-06-11

Susanne Höfner, professor i teoretisk astrofysik vid institutionen för fysik valdes den 12 maj 2021 in som ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för astronomi och rymdvetenskap.

Susanne Höfner
Susanne Höfner. Foto: Mikael Wallerstedt.

Kungl. Vetenskapsakademien och har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Klassen för astronomi och rymdvetenskap har 41 ledamöter och är en av tio klasser, som representerar olika vetenskapliga områden. Institutionen för fysik och astronomi har ett flertal ledamöter både i klassen för astronomi och rymdvetenskap och i klassen för fysik.

– Jag känner mig hedrad av att ha blivit invald och det är speciellt upplyftande nu, efter ett år där det inte har varit möjligt att träffa mina kollegor på samma sätt som vanligt, säger Susanne Höfner.

Det är i klasserna akademiens huvudsakliga arbete äger rum. Ledamöternas arbete innebär även att vara engagerad i olika tvärvetenskapliga kommittéer och utskott, där frågor som kräver en bred vetenskaplig kompetens behandlas samt att delta i prisarbetet kring de priser akademien delar ut, varav nobelprisen är de största.

Kungl. Vetenskapsakademiens verksamhet startade 1739 och består av cirka 460 svenska och cirka 175 utländska ledamöter som utgör Sveriges främsta expertpanel inom vetenskapen. Ledamöterna väljs på livstid och är ordinarie fram till 65 års ålder. Efter det har ledamöterna fortsatt närvaro- och yttranderätt. Totalt har 1600 svenska ledamöter valts in i akademien sedan 1739.

Läs mer om Susanne Höfner

Läs mer om Susanne Höfners senaste forskningsprojekt EXWINGS

Läs mer om övriga ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04