Nya utbildningar i teknik och naturvetenskap för framtidens kompetensförsörjning

2021-06-30

Fyra nya internationella masterprogram vid Uppsala universitet ska ge kompetenser inom avgörande områden för framtidens arbetsmarknad och hållbara samhällsomställning. – Vi kommer att ha ett unikt utbildningsutbud som är anpassat efter den pedagogik, forskning och samverkan som vår framtid bygger på, säger Johan Tysk, vicerektor vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Unga kvinnor och män på gångväg i park
Foto/bild: Mikael Wallerstedt/Arkiv

Hösten 2022 startar Uppsala universitet fyra nya internationella masterprogram i biofysik, kvantteknologi, elektriska framdrivningssystem samt batteriteknik och energilagring. Flera tillhör områden som identifierats som avgörande för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Universitetets nya satsning ger därför möjlighet till forskningsanknuten utbildning inom fält som är nyskapande och bidrar till globala hållbarhetsmål.

Två områden av betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle är batteriteknik och elektriska framdrivningssystem. Dessa står i fokus för två av de nya masterprogrammen. Det är områden där universitets forskning är världsledande och där det samtidigt råder stark efterfrågan på kompetens och arbetskraft, enligt utbildningsdekan Cecilia Johansson.

– Ett annat av dessa nya och spännande tvärvetenskapliga områden är biofysik. Det är under kraftig utveckling och handlar om att använda avancerade mätmetoder från fysikområdet för att studera och lösa komplexa biologiska frågeställningar. Vad gäller kvantteknologi kommer det nya programmet ge kunskap för att utveckla framtida tillämpningar inom bland annat kvantdatorer, kryptering och telekommunikation. Våra studenter kommer att vara med och forma framtiden inom området!

Ökad internationalisering av utbildningarna

Förhoppningen är att det rikare programutbudet med fler internationella perspektiv ska attrahera många studenter. Därtill utmärker sig universitetet med spetsforskning i spännande miljöer, något som enligt Johan Tysk förstärks av de internationella studenter som söker sig hit.

– Den pågående internationaliseringen och internationella arbetsplatser är här för att stanna. De kommande åren blir en tid av dynamik som vi inte sett förut inom utbildningen med både det internationella klassrummet och de äldre som studenter.

Nya internationella masterprogram till höstterminen 2022:

  • Masterprogram i biofysik, 120 hp
  • Masterprogram i kvantteknologi, 120 hp
  • Masterprogram i elektriska framdrivningssystem, 120 hp
  • Masterprogram i batteriteknik och energilagring, 120 hp

Anneli Björkman

Senast uppdaterad: 2023-08-04