Paul Barklem ny professor i astronomi

2018-11-16

Paul Barklem tillträdde som ny professor i astronomi den 1 oktober 2017 och installerades den 16 november 2018.

Paul Barklem
Paul Barklem. Foto: Camilla Thulin.

Vad blir du professor i?
Astronomi med inriktning mot atomära processer i stjärnatmosfärer.

Vilket är ditt forskningsfält?
Stjärnspektroskopi, det vill säga att jag försöker förstå ljuset från stjärnor i detalj, så vi kan mäta deras egenskaper, till exempel grundämnessammansättning. Denna typ av information används inom stora delar av astrofysiken, till exempel för att förstå galaxernas, stjärnornas och planeternas uppkomst samt förstå hur alla grundämnen har kommit till.

Hur länge har du varit vid Uppsala universitet?
Jag har varit vid Uppala universitet sedan 1998. Jag kom hit som postdoc efter att har studerat och doktorerat vid University of Queensland i Australien.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04