Susanne Mirbt ny professor i kondenserade materiens fysik

2015-11-13

Susanne Mirbt installerades som professor i kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.

Forskningspresentation

Susanne Mirbt
Susanne Mirbt. Foto: Mikael Wallerstedt.

– Min forskning är fokuserad på modellering av materialegenskaper relaterade till lokaliserade elektroner i halvledare. De flesta elektroner i ett material är ganska utspridda. Däremot ger till exempel defekter och polaroner upphov till lokaliserade elektroner. Dagens tekniska utveckling skulle inte ha varit möjlig utan existensen av lokaliserade elektroner. Defekter är enstaka främmande atomer i materialet eller en avvikelse av kristallens annars regelbundna struktur. Lokaliseringen av elektroner är oftast avgörande för materialets egenskaper, såsom elektrisk ledningsförmåga och färgen. Lokaliseringen kan också ske utan defekter. Elektronen ger då själv upphov till en avvikelse i kristallstrukturen som kallas ”polaron”. Detta är ett aktivt forskningsfält med många spännande insikter framför oss.  Mitt mål är att med hjälp av täthetsfunktionalteori (DFT) bidra till förståelse och förutsägelse av framförallt polaronrelaterade materialegenskaper.

Se 2015 års installationsföreläsningar

Läs mer om professorsinstallationen

2015 års installationsskrift

Senast uppdaterad: 2023-08-04