Gabriella Andersson ny professor i materialfysik

2015-11-13

Gabriella Andersson installerades som professor i materialfysik vid Uppsala universitet den 13 november 2015.

Forskningspresentation

Gabriella Andersson
Gabriella Andersson. Foto: Mikael Wallerstedt.

– Materialfysik handlar för mig om att försöka förbättra de naturliga egenskaperna hos material genom att konstruera nya kombinationer av grundämnen och därmed uppnå skräddarsydda nya effekter. Jag intresserar mig särskilt för magnetiska material på mikro- och nanometernivå och hur deras egenskaper kan anpassas till vad som är bäst i de otaliga tänkbara tillämpningar som finns. Det kan handla om hur starkt magnetiskt materialet är, och hur svårt det är att påverka med ett yttre magnetfält. Materialen byggs upp genom en noga uttänkt blandning och strukturering ända ner på atomnivå. Jag fokuserar på att förstå hur och varför de intressanta egenskaperna ändras beroende på vilka grundämnen jag kombinerar, eftersom den kunskapen öppnar för ytterligare kontrollmöjligheter. Det är fascinerande att egenskaper avgörs av vilka atomer som sitter var och med vilka grannar i närheten, och av hur välordnad placeringen är.

Se 2015 års installationsföreläsningar

Läs mer om professorsinstallationen

2015 års installationsskrift

Senast uppdaterad: 2023-08-04