Invigning av EPS Historic Site

2021-08-13

Fredagen den 6 augusti 2021 invigdes en ny historisk plats inom fysikområdet, en så kallad EPS Historic Site, tillägnad fysikern Anders Jonas Ångström i Engelska Parken i Uppsala.

Anders Jonas Ångström bidrog inom flera av fysikens områden och är mest känd som en av grundarna av den optiska spektroskopin. Han är också känd över hela världen för att han introducerade en enhet för ljusvåglängd, motsvarande 0,1 nanometer (10-10 m), och som antogs som internationell enhet med namnet ångström.

EPS Historic Site
Rasmus Nordin, ättling i sjätte generationen till Anders Jonas Ångström och Petra Rudolf, vicepresident i European Physical Society avtäcker minnesstenen till Anders Jonas Ångströms ära. Foto: Camilla Thulin.
Minnesstenen till Anders Jonas Ångströms ära.
Minnesstenen till Anders Jonas Ångströms
ära. Foto: Camilla Thulin.

Invigningen ägde rum vid Thunbergsvägen 3, utanför gamla Fysikum i Engelska Parken, där Anders Jonas Ångström arbetade. Invigningen ägde rum i anslutning till konferensen Nordiska Fysikdagarna, som hölls digitalt den 4-6 augusti 2021. Konferensen arrangerades gemensamt av de Nordiska Fysikersamfunden och organiserades av institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Syftet med de Nordiska fysikdagarna, som vanligtvis hålls vartannat år i något av de nordiska länderna, är att främja nordisk samverkan på fysikområdet och lyfta fram aktuella framsteg inom fysiken, som påverkar vår världsbild och bidrar till samhällsutvecklingen.

Se en inspelning av invigningen

Läs mer om EPS Historic Site

Läs mer om de Nordiska Fysikdagarna

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04