Venkata Kamalakar Mutta tilldelas Thuréuspriset

2021-11-29

Venkata Kamalakar Mutta, röntgenfysik, tilldelades den 23 november 2021 Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris i Universitetshuset.

Venkata Kamalakar Mutta
Venkata Kamalakar Mutta.

Han tilldelas priset för sina internationellt uppmärksammade studier av spinnströmmar i grafen och andra material med reducerade dimensioner.

 Jag är väldigt glad och hedrad över att bli tilldelad Thuréuspriset, tillsammans med många duktiga forskare. Det känns fantastiskt att få ett erkännande för forskning som sträcker sig över mer än 10 år och som nu ger oss nya spännande möjligheter, säger Venkata Kamalakar Mutta.

Thuréus-prisen delas ut till tre mycket framstående Uppsalaforskare, vardera med en prissumma på 100 000 kr. 2021 års övriga pristagare är Tove Fall vid institutionen för medicinska vetenskaper och Oskar Nordström Skans vid nationalekonomiska institutionen.

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer om Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04