Dan Larhammar och Ulf Danielsson belönas av kungen

2022-01-31

Kung Carl XVI Gustaf har beslutat att Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ska tilldelas H.M. Konungens medalj.

Dan Larhammar och Ulf Danielsson
Dan Larhammar är professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi och Ulf Danielsson, professor vid institutionen för fysik och astronomi.
Foto/bild: Mikael Wallerstedt och David Naylor

H.M. Konungens medalj, tidigare kallad Hovmedaljen, instiftades 1813 och förlänas för särskilda förtjänster, samt för förtjänstfullt arbete inom Kungliga Hovstaterna.

Dan Larhammar belönas med H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i Serafimerordens band ”för förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsen”. Han är sedan 2007 ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och från och med 2018 dess preses.

– Det kom som en total överraskning och är mycket hedrande att få konungens medalj. Jag antar att det är främst för mina insatser som preses för Kungliga Vetenskapsakademien under snart fyra år. Vi är många som arbetar för att göra KVA mer känt som den fantastiska resurs vi är med världsledande expertis inom många olika områden. Under senare tid har vi haft en expertgrupp som kommit med flera rapporter om covid-19. Jag själv tog initiativ till populärvetenskapliga informationstexter om vacciner och klimatförändringar som vi hoppas ska få stor spridning, säger Dan Larhammar.

”Överraskande och hedrande”

Ulf Danielsson får medaljen av 8:e storleken i Serafimerordens band ”för framstående folkbildande insatser som teoretisk fysiker.”

– Rent allmänt är det verkligen roligt att man väljer att uppmärksamma insatser av det här slaget. Och för egen del är det inte bara överraskande och hedrande utan också mycket inspirerande att få en sådan uppskattning, säger Ulf Danielsson.

Han medverkar ofta i populärvetenskapliga sammanhang och har skrivit flera fackböcker.

Liksom Dan Larhammar är Ulf Danielsson ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, men är även ledamot i Kungliga Vetenskapssamhället Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Senare i år är det planerat att de båda ska få ta emot sina utmärkelser vid medaljförläningsceremonier.

Åsa Malmberg

Senast uppdaterad: 2023-08-04