Uppsalaprofessor blir ny direktör på MAX IV i Lund

2022-02-15

Professor Olof Karis tar över stafettpinnen efter Ian McNutley, som lämnat direktörsposten vid MAX IV efter 3,5 år. Olof har bedrivit forskning vid anläggningen sedan starten och har även tidigare varit ordförande i en av MAX IV:s rådgivande kommittéer.

Olof Karis
Olof Karis lämnar institutionen för fysik och astronomi för att bli ny direktör på MAX IV.
Foto/bild: Mikael Wallerstedt

– Att få erbjudande att leda denna för Sverige och svensk forskning så viktiga anläggning är förstås mycket hedrande. Det är ett otroligt spännande uppdrag. Jag avser träffa styrelsen i närtid för att lägga ut riktning för arbetet och fastställa de sista detaljerna, säger han.

MAX IV-laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, som har gått från uppbyggnadsfas till en operativ fas där hundratals forskningsprojekt bedrivs årligen. Den har sedan starten 2016 vuxit starkt, bland annat har 10 nya experimentstationer tagits i drift. Anläggningen går nu in i en ny fas där en strategisk plan för de kommande 10 – 20 åren tas fram. Tanken är att få fler sektorer än idag att använda anläggningen, öka industrins nyttjande av den. Önskan är också att industrin i högre grad ska vara med i utvecklingen av labbet.

Viktig anläggning

För bland annat materialforskningen, som är stark vid Uppsala universitetet, är anläggningen mycket viktig. Olof Karis tillhör en större grupp forskare vid universitetet, som varit verksamma vid MAX-lab och MAX IV sedan starten. Han är också prefekt vid institutionen för fysik och astronomi med 400 medarbetare, ytterst ansvarig för verksamheten vid Freia-lab och engagerad inom rådet för forskningsinfrastruktur vid universitetet.

Rektor Anders Hagfeldt har full förståelse för styrelsens val.

– Olof Karis kommer att lämna ett tomrum här i Uppsala förstås, men samtidigt är det mycket bra att MAX IV får en klok och erfaren direktör. Han har lång erfarenhet och ett brinnande intresse för instrumentering och även gedigen erfarenhet att leda en stor komplex vetenskaplig institution.

Anneli Waara

Senast uppdaterad: 2023-08-04