Doktorspromotioner

Vinterpromotionen 2024

Vid institutionen för fysik och astronomi installerades en doktor den 26 januari 2024.

Vårpromotionen 2023

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades tolv doktorer den 26 maj 2023.

Vinterpromotionen 2023

Vid institutionen för fysik och astronomi installerades tre hedersdoktorer den 27 januari 2023.

Vårpromotionen 2022

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades nio doktorer den 25 maj 2022.

Vinterpromotionen 2022

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades sex doktorer den 18 maj 2022.

Vårpromotionen 2021

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades en doktor den 28 maj 2021.

Vinterpromotionen 2020

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades fyra doktorer den 31 januari 2020.

Vårpromotionen 2019

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades tretton doktorer den 24 maj 2019.

Vinterpromotionen 2019

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades åtta doktorer den 25 januari 2019.

Vårpromotionen 2018

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades sex doktorer den 1 juni 2018.

Vårpromotionen 2017

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades elva doktorer den 24 maj 2017.

Vårpromotionen 2016

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades nio doktorer den 27 maj 2016.

Vinterpromotionen 2016

Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades tre doktorer den 29 januari 2016.

Senast uppdaterad: 2024-01-17