Vinterpromotionen 2016

Vinterpromotionen 2016 ägde rum den 29 januari. Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades tre doktorer. Under vinterpromotionen installerades även två hedersdoktorer kopplade till institutionen för fysik och astronomi. Promotor var Per Nordblad.

Hedersdoktorer

Professor Margaret M. Murnane är en internationellt ledande expert inom ultrasnabb kvantoptik med inriktning mot övertonsgenerering med laserljus, s.k. high harmonic generation. Hon är verksam vid University of Colorado i Boulder (USA), där hon vid forskningsinstitutet JILA leder en tvärvetenskaplig grupp med inriktning mot nya tillämpningar av övertonskällor. Hennes forskning omfattar användning av ”laserliknande” strålar av ljus med kort våglängd, från extremt ultraviolett till mjukröntgenområdet. Dessa mycket kortvariga ljuspulser gör det möjligt att fånga och studera de snabbaste processerna i naturen. Professor Murnane har varit aktiv i en rad samarbeten med Uppsala universitet.

Sergey Ivanov är professor vid Karpov Institute of Physical Chemistry, Moskva (Ryssland). Han förestår institutets avdelningar för röntgendiffraktion och studier av ferroiska oxidmaterial. Institutet, med över 2000 anställda, skapades redan 1918 och bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom fysikalisk och kemisk vetenskap. Ett huvudområde för professor Ivanovs forskning är studier av material som samtidigt uppvisar både elektrisk och magnetisk ordning. Han har en ledande ställning inom framställning och bestämning av kristallin- och magnetisk struktur hos nya material med dessa egenskaper. Professor Ivanov har under ett 20-tal år regelbundet besökt Uppsala som gästforskare och gästprofessor.

Doktorer

Li Caldeira Balkeståhl, tillämpad kärnfysik
Avh: Measurement of the Dalitz Plot Distribution for η → π+ππ0 with KLOE.

Mika Holmberg, rymd- och plasmafysik
Avh: A Study of the Structure and Dynamics of Saturn’s Inner Plasma Disk.

Rickard Ström, högenergifysik
Avh: Exploring the Universe Using Neutrinos. A Search for Point Sources in the Southern Hemisphere Using the IceCube Neutrino Observatory.

Senast uppdaterad: 2024-01-17