Vinterpromotionen 2019

Vinterpromotionen 2019 ägde rum den 25 januari. Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades åtta doktorer. Under vinterpromotionen installerades även två hedersdoktorer kopplade till institutionen för fysik och astronomi. Promotor var Gunilla Kreiss.

Hedersdoktorer

Doktor Natalie Batalha är astrofysiker vid NASA Ames Research Center, USA. Mellan 2011 och 2017 var hon forskningsansvarig för NASA:s rymdteleskop Kepler som använts för att upptäcka fler än 1 000 exoplaneter, bland annat jordliknande planeter utanför vårt solsystem. Hon var tidigare professor i fysik och astronomi vid San Jose State University och utsågs 2017 av TIME Magazine till en av de 100 mest inflytelserika människorna i världen. Batalha har etablerat samarbeten med astrofysikerna vid Uppsala universitet gällande metodologi och numeriska metoder för dataanalys av exoplanetspektra. Hon var 2018 inbjuden som Celsius-föreläsare vid fakulteten.

Den brittiske fysikern och kemisten Steven T. Bramwell är professor i fysik vid University College London, UK, och forskningsledare vid London Centre for Nanotechnology. Han var en av dem som experimentellt upptäckte så kallad spin ice. Bramwell har också visat att tvådimensionella magneter har en kritisk exponent som kan fastställas teoretiskt och han har myntat begreppet ”magnetricity” för den magnetiska ekvivalensen till elektrisk ström. Bramwell har av The Times utsetts till en av de 100 främsta forsk­arna i Storbritan­nien. Han har haft ett långvarigt samarbete med forskare vid Ångström­laboratoriet genom till exempel seminarier, föreläsningar, utbyten och gemensamma publikationer och har därigenom mycket aktivt bidragit till utvecklingen av fakultetens forskning inom området magnetism.

Doktorer

Erik Branger, tillämpad kärnfysik
Avh: Enhancing the performance of the Digital Cherenkov Viewing Device: Detecting partial defects in irradiated nuclear fuel assemblies using Cherenkov light.

Ilka Engelhardt, astronomi och rymdfysik
Avh: Plasma and Dust around Icy Moon Enceladus and Comet 67P/ Churyumov-Gerasimenko.

Elin Eriksson, astronomi och rymdfysik
Avh: Electron energization in near-Earth space. Studies of kinetic scales using multi-spacecraft data.

Anders Johansson, fysikens didaktik
Avh: The formation of successful physics students: Discourse and identity perspectives on university physics.

Samara Keshavarz Hedayati, materialteori
Avh: Magnetism in Transition Metal Systems: Interplay between structure, dimensionality and electron correlation.

Shirin Nouhi, materialfysik
Avh: Structure formation at solid/liquid interfaces: Understanding self-assembly and environmental challenges.

Elias Odelstad, astronomi och rymdfysik
Avh: Plasma environment of an intermediately active comet: Evolution and dynamics observed by ESA's Rosetta spacecraft at 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Josephina Werner, molekyl- och kondenserade materiens fysik
Avh: Exploring the Surface of Aqueous Solutions: X-ray photoelectron spectroscopy studies using a liquid micro-jet.

Pristagare

Björkénska priset

Joseph Minahan
Joseph Minahan är professor i teoretisk fysik.
Foto: Linda Koffmar

Joseph Minahan utvecklar teorier som beskriver naturens mest fundamentala växelverkan, nämligen samspelet mellan elementarpartiklarna. Han arbetar inom strängteori och kvantfältteori, och speciellt använder han teoretiska redskap som integrabilitet och lokalisering, samt antagandet om supersymmetri. Därigenom kan teorierna förenklas så att man kan hitta exakta lösningar på ekvationerna. Dessa resultat kan sedan användas för att utveckla realistiska teorier som beskriver vår icke-supersymmetriska värld.

Hans tidiga genombrott 2003 skapade ett helt nytt forskningsfält, inom vilket hans forskargrupp är ledande. Joseph Minahan har starkt bidragit till att ge Uppsala universitet en ledande roll inom detta fascinerande fält.

Senast uppdaterad: 2024-01-17