Vinterpromotionen 2023

Vinterpromotionen 2023 ägde rum den 27 januari. Under vinterpromotionen installerades tre hedersdoktorer kopplade till institutionen för fysik och astronomi. Promotor var Peter Lindblad.

Hedersdoktorer

Dr Marcos Dracos är kopplad till CERN sedan 1988 och Director of Research vid Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC), Université de Strasbourg, Frankrike. Hans forskning rör experimentell partikelfysik där han redan under 1980-talet samarbetade med Uppsalas fysiker i utvecklingen av detektorer för CERN. Sedan 2018 är han koordinator för EU-projektet ”ESS neutrino Super Beam” där bland andra Uppsala universitet deltar. Målet är att skapa världens mest intensiva neutrinostråle.

Jochen Schneider är professor i materialkemi vid RWTH Aachen University, Tyskland. Han bedriver forskning i gränslandet mellan fysik och kemi, och kombinerar på ett unikt sätt teoretiska beräkningar med avancerade experimentella studier för att få fram nya material med skräddarsydda egenskaper. Schneider har också drivit utveckling av instrument och tillverkningsprocesser och har där starkt bidragit till utvecklingen av additiv tillverkning, ofta benämnt 3D-printing. Samarbeten med fakulteten inom materialfysik, materialkemi och jonfysik samt Tandemlaboratoriet har resulterat i ett stort antal gemensamma publikationer.

Linda Young är professor vid Argonne National Laboratory i Chicago, USA. Hon är en av pionjärerna inom atom- och molekylfysik vid frielektronlaseranläggningar och har gjort viktiga studier inom icke-linjär röntgenfysik. Hon driver utveckling av experiment ägnade åt att kartlägga elektron- och kärndynamik med hjälp av intensiva ultrakorta röntgenpulser. Young har samarbetat med Uppsalaforskare inom såväl grundläggande atom- och molekylfysik och ultrasnabb kemisk dynamik som inom frielektronlaserbaserad avbildning av biomolekyler.

Senast uppdaterad: 2024-01-17