Vinterpromotionen 2024

Vinterpromotionen 2024 ägde rum den 26 januari. Vid institutionen för fysik och astronomi promoverades en doktor. Under vinterpromotionen installerades även en hedersdoktor kopplad till institutionen för fysik och astronomi. Promotor var Mats Leijon.

Hedersdoktor

Nikita Nekrasov är en världsledande expert inom teoretisk och matematisk fysik och professor vid Simons Center, USA. Han är en av världens främsta forskare inom modern kvantfältteori och strängteori. Hans arbeten behandlar både fysiska och matematiska aspekter. Nekrasov har gjort banbrytande upptäckter av mycket eleganta tillämpningar av kraftfulla matematiska tekniker för att extrahera exakta resultat för kvantfältteorier, samt belysa integrabla system och ickekommutativ geometri.

Nekrasovs partititionsfunktion, som han introducerade 2002, relaterar på ett intrikat sätt instantoner i gauge-teori och strängteori, integrabla system och representations-teori av oändligtdimensionella algebror. Den ledde till ett bevis för Seiberg-Wittens lösning av Donaldson-teorin, ett av de största problemen inom teoretisk kvantfältteori som varit olöst allt sedan 1994.

Doktor

Alexander Söderberg Rousu, teoretisk fysik
Avh: Defects, renormalization and conformal field theory

Senast uppdaterad: 2024-01-17