Institutionen för fysik och astronomi

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress: Box 516, 751 20 UPPSALA

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Administrativ chef:

Skyddsombud:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Webmaster:

Medarbetare

Visa alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.