Institutionen för fysik och astronomis organisation

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största institutioner med ca 400 anställda och ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen för fysik och astronomi är en del av fysiska sektionen och är en av elva institutioner som tillhör Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tillika vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, som är en av tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Institutionen för fysik och astronomi leds av en prefekt och har en ledningsgrupp. Institutionen har också en institutionsstyrelse samt en strategikommittéInstitutionen är organiserad i 11 avdelningar som leds av avdelningsföreståndare. Därtill tillkommer en administrativ avdelning och en grundutbildningsavdelning. Vid institutionen finns 14 forskningsprogram som leds av programansvariga professorer.

Institutionen bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap. Två Nobelpris i fysik har tilldelats institutionen till Manne Siegbahn och Kai Siegbahn.

Lika villkor

Institutionen för fysik och astronomi anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering.

Läs mer om lika villkor

Senast uppdaterad: 2024-02-19