Beredningsgrupp för institutionen för fysik och astronomi

 • Richard Brenner, sammankallande och ordförande
 • Eric Stempels, avdelningsföreståndare astronomi och rymdfysik
 • Maja Olvegård, avdelningsföreståndare FREIA
 • Bor Gregorcic, avdelningsföreståndare fysikens didaktik
 • Rikard Enberg, avdelningsföreståndare högenergifysik
 • Johan Nyberg, avdelningsföreståndare kärnfysik
 • Gabriella Andersson, avdelningsföreståndare materialfysik
 • Biplab Sanyal, avdelningsföreståndare materialteori
 • Nicusor Timneanu, avdelningsföreståndare röntgenfysik
 • Maxim Zabzine, avdelningsföreståndare teoretisk fysik
 • Henrik Sjöstrand, avdelningsföreståndare tillämpad kärnfysik
 • Elin Hellbeck, avdelningsföreståndare TSL
 • Johan Söderström, avdelningsföreståndare Ångström verkstad
 • Göran Ericsson, studierektor forskarutbildningen
 • Lisa Freyhult, studierektor grundutbildning
 • Andreas Solders, studierektor grundutbildning
 • Johan Larsson, studierektor basåret
 • Sophie Grape, studierektor uppdragsutbildning
 • Carolina Wallström-Pan, administrativ chef
 • Elin Berggren, doktorand
 • Paul Zeiger, doktorand
 • Vakant, doktorand
 • Minna Palmgren Thun, grundutbildningsstudent
 • Ante Johansson Ayres, grundutbildningsstudent

Närvaro- och yttranderätt

Övriga styrelsemedlemmar​

 • Karin Schönning, lärare/forskare
 • Rebeca Gonzalez Suarez, lärare/forskare
 • Oscar Grånäs, lärare/forskare
 • Camilla Thulin, teknisk/administrativ personal
 • Daniel Primetzhofer, lärare/forskare​
 • Biplab Sanyal, lärare/forskare
 • Suzanne Strömberg, teknisk/administrativ personal

Fackliga representanter

Beredningsgruppen regleras av Arbetsordning för institutionen för fysik och astronomi.

Senast uppdaterad: 2023-08-10