Beredningsgrupp för institutionen för fysik och astronomi

Beredningsgruppen

 • Olof Karis, prefekt, sammankallande och ordförande
 • Richard Brenner, avdelningsföreståndare Ångström verkstad
 • Eric Stempels, avdelningsföreståndare astronomi och rymdfysik
 • Tord Ekelöf, avdelningsföreståndare FREIA
 • Rikard Enberg, avdelningsföreståndare högenergifysik
 • Elin Hellbeck, avdelningsföreståndare TSL
 • Björgvin Hjörvarsson, avdelningsföreståndare materialfysik
 • Cedric Linder, avdelningsföreståndare fysikens didaktik
 • Biplab Sanyal, avdelningsföreståndare materialteori
 • Johan Nyberg, avdelningsföreståndare kärnfysik
 • Håkan Rensmo, avdelningsföreståndare molekyl- och kondenserade materiens fysik
 • Maxim Zabzine, avdelningsföreståndare teoretisk fysik
 • Michael Österlund, avdelningsföreståndare tillämpad kärnfysik
 • Johan Larsson, studierektor basåret
 • Lisa Freyhult, studierektor grundutbildning
 • Cecilia Gustavsson, studierektor grundutbildning
 • Göran Ericsson, studierektor forskarutbildningen
 • Carolina Wallström-Pan, administrativ chef
 • Fredrik Johansson, doktorand
 • Rebecca Lodin, doktorand
 • Nanny Strandqvist, suppleant doktorand
 • Alexander Elmgren, grundutbildningsstudent
 • Elis Uebel, suppleant grundutbildningsstudent

Närvaro- och yttranderätt

Övriga styrelsemedlemmar​

 • Gabriella Andersson, ställföreträdande prefekt
 • Olga Botner, lärare/forskare
 • Marja Fahlander, teknisk/administrativ personal
 • Maria Hahlin, lärare/forskare
 • Elin Bergeås Kuutmann, lärare/forskare
 • Magdalena Larfors, lärare/forskare
 • Daniel Primetzhofer, lärare/forskare
 • ​Camilla Thulin, teknisk/administrativ personal

Fackliga representanter

Beredningsgruppen regleras av Arbetsordning för institutionen för fysik och astronomi.