Forskningsprogram och programansvariga professorer

Forskningsprogram och programansvariga professorer vid institutionen för fysik och astronomi framgår av Verksamhetsplan Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Energimaterialens fysik

Håkan Rensmo

Fysikundervisningens didaktik

Gabriella Andersson

Högenergifysik

Arnaud Ferrari

Instrumentering och acceleratorer

Hermann Dürr

Kemisk och biomolekylär fysik

Philippe Wernet

Kvantmateriens teori

Annica Black-Schaffer

Kärnfysik

Lars Eklund

Materialfysik

Björgvin Hjörvarsson

Materialteori

Olle Eriksson

Observationell astrofysik

Nikolai Piskunov

Rymd- och plasmafysik

Mats André

Teoretisk astrofysik

Paul Barklem

Teoretisk fysik

Maxim Zabzine

Tillämpad kärnfysik

Stephan Pomp

Senast uppdaterad: 2022-08-08