Forskningsprogram och programansvariga professorer

Energimaterialens fysik

Håkan Rensmo

Fysikundervisningens didaktik

Urban Eriksson

Högenergifysik

Arnaud Ferrari

Instrumentering och acceleratorer

Hermann Dürr

Kemisk och biomolekylär fysik

Philippe Wernet

Kvantmateriens teori

Annica Black-Schaffer

Kärnfysik

Lars Eklund

Materialfysik

Daniel Primetzhofer

Materialteori

Olle Eriksson

Observationell astrofysik

Nikolai Piskunov

Rymd- och plasmafysik

Yuri Khotyaintsev

Teoretisk astrofysik

Paul Barklem

Teoretisk fysik

Maxim Zabzine

Tillämpad kärnfysik

Stephan Pomp

Senast uppdaterad: 2024-04-16