Forskningsprogram och programansvariga professorer

Forskningsprogram och programansvariga professorer vid institutionen för fysik och astronomi framgår av Verksamhetsplan 2020 Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Fysikundervisningens didaktik
Cedric Linder

Högenergifysik
Richard Brenner

Kärnfysik
Stefan Leupold

Materialfysik
Björgvin Hjörvarsson

Materialteori
Olle Eriksson

Molekyl- och kondenserade materiens fysik
Olle Björneholm

Observationell astrofysik
Nikolai Piskunov

Rymd- och plasmafysik
Mats André

Teoretisk astrofysik
Paul Barklem

Teoretisk fysik
Maxim Zabzine

Tillämpad kärnfysik
Stephan Pomp