Institutionsstyrelse för institutionen för fysik och astronomi

Ledamöter

 • Olof Karis, prefekt och ordförande
 • Olga Botner, lärare/forskare
 • Rikard Enberg, lärare/forskare
 • Magdalena Larfors, lärare/forskare
 • Elin Bergeås Kuutmann, lärare/forskare
 • Marja Fahlander, teknisk/administrativ personal
 • Nanny Strandqvist, doktorand
 • Björn Lindström, doktorand
 • Magnus Bertilsson, studentrepresentant

Suppleanter

 • Richard Brenner, lärare/forskare
 • Daniel Primetzhofer, lärare/forskare
 • Göran Ericsson, lärare/forskare
 • Maja Olvegård, lärare/forskare
 • ​Camilla Thulin, teknisk/administrativ personal
 • Vakant, doktorand
 • Elizaveta Yakovleva, grundutbildningsstudent

Närvaro och yttranderätt

 • Gabriella Andersson, ställföreträdande prefekt

Institutionsstyrelsens sammansättning och arbetsformer regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2017/95.