Institutionsstyrelse för institutionen för fysik och astronomi

Ledamöter

 • Richard Brenner, prefekt och ordförande
 • Karin Schönning, lärare/forskare
 • Rebeca Gonzalez Suarez, lärare/forskare
 • Rikard Enberg, lärare/forskare
 • Oscar Grånäs, lärare/forskare
 • Camilla Thulin, teknisk/administrativ personal
 • Elin Berggren, doktorand
 • Paul Zeiger, doktorand
 • Minna Palmgren Thun, grundutbildningsstudent

Suppleanter

 • Andreas Lindblad, ställföreträdande prefekt och prefektens personliga suppleant
 • Daniel Primetzhofer, lärare/forskare
 • Biplab Sanyal, lärare/forskare
 • Andreas Solders, lärare/forskare
 • Ralph Scheicher, lärare/forskare
 • Suzanne Strömberg, teknisk/administrativ personal
 • Vakant, doktorand
 • Ante Johansson Ayres, grundutbildningsstudent

​Institutionsstyrelsens sammansättning och arbetsformer regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2017/95.

Senast uppdaterad: 2023-09-05