Lika villkor

Institutionen för fysik och astronomi anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering.

Diskrimineringsgrunder är enligt diskrimineringslagen:

 • kön
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Sexuella trakasserier

Definitionen av sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen följande:

”Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.”

Alla typer av diskrimineringar eller sexuella trakasserier kan rapporteras till:

 • Petra Jönsson, lika villkorsombudsman, institutionen för fysik och astronomi
 • Övriga medlemmar i lika villkorsgruppen (se nedan)
 • Prefekt
 • Universitetets lika villkorsombudsman
 • Rektor

Mer information finns i universitetets handlingsplan för motverkande av könsbaserat våld.

Finansiellt stöd

Under de senaste åren har institutionen för fysik och astronomi fördelat ca. två miljoner SEK per år till enskilda medarbetare, för att förbättra lika villkorssituationen på institutionen. Fram till 2015 var fokus i arbetet att utjämna den ojämna könsfördelningen, men från och med 2016 omfattar utlysningen samtliga diskrimineringsgrunder.

Lika villkorsgruppen

Handlingsplaner

Lika villkorsplan 2014-2016 (på engelska)

Förra årets KoF-evaluering ledde till många diskussioner och vi författade en rapport (på engelska) som innehåller många förslag till förbättringar av lika-villkorssituationen vid institutionen. Den ska omvandlas inom kort till en ny handlingsplan.

Mer information

Fakultetens lika villkorssida – Här hittar du gällande Fakultetens lika villkorsplan, Handlingsplan lika villkor såväl som Plan för likabehandling av studenter.

Universitetets lika villkorssida

Kontakt

physics-jamgrupp@lists.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-02-03