Strategikommittén

Strategikommittén vid institutionen för fysik och astronomi är ett beredande organ, vars uppgift och sammansättning regleras av institutionen för fysik och astronomis arbetsordning.

Strategikommitténs representanter

Jan-Erik Rubensson, sektionsdekan fysik
Olle Eriksson, sektionens representant i forskningsberedningen
Lisa Freyhult, ämneskoordinator
Mattias Klintenberg, sektionens representant i forskarutbildningsnämnden
Magdalena Larfors, företrädare för yngre forskare

Närvarorätt och yttranderätt

Olof Karis, prefekt
Gabriella Andersson, biträdande prefekt

Närvarorätt

Camilla Thulin, informatör