Strategikommittén

Strategikommittén vid institutionen för fysik och astronomi är ett beredande organ, vars uppgift och sammansättning regleras av institutionen för fysik och astronomis arbetsordning.

Strategikommitténs representanter

Maxim Zabzine, fysikdekan, ordförande
Andreas Lindblad, ämneskoordinator (GU)
Paul Barklem, institutionen för fysik och astronomis representant i forskningsberedningen
Oscar Grånäs, institutionen för fysik och astronomis representant i samverkansberedningen
Gabriella Andersson, institutionen för fysik och astronomis representant i forskarutbildningsnämnden
Michael Papenbrock, lika-villkorsombud
Vakant, representant för Junior Faculty

Närvarorätt och yttranderätt

Richard Brenner, prefekt

Närvarorätt

Camilla Thulin, kommunikatör

Senast uppdaterad: 2024-01-22