Strategikommittén

Strategikommittén vid institutionen för fysik och astronomi är ett beredande organ, vars uppgift och sammansättning regleras av institutionen för fysik och astronomis arbetsordning.

Strategikommitténs representanter

Gabriella Andersson, fysikdekan, ordförande
Lisa Freyhult, ämneskoordinator (GU)
Paul Barklem, IFA:s repr. i forskningsberedningen
Jonas Fransson, IFA:s repr. i samverkansberedningen
Göran Ericsson, IFA:s repr. i forskarutbildningsnämnden
Petra Jönsson, lika-villkorsombud
Michael Papenbrock, repr. för yngre lärare

Närvarorätt och yttranderätt

Richard Brenner, prefekt

Närvarorätt

Camilla Thulin, informatör

Senast uppdaterad: 2022-08-23