Priser, utmärkelser och hedersuppdrag

Björkénska priset

Det Björkénska priset delas omväxlande ut i fyra olika grenar:

  1. Botanik, zoologi och landskapsplanering
  2. Kemi, mineralogi, metallurgi samt geologi
  3. Fysik, mekanik och ingenjörsvetenskap
  4. Den medicinska vetenskapens teoretiska grenar

Läs mer om det Björkénska priset

Disapriset

Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001.

Läs mer om Disapriset

Excellenta lärare

Sedan slutet av 2011 kan särskilt pedagogiskt välmeriterade lärare ansöka om att få titeln excellent lärare vid Uppsala universitet.

Läs mer om Excellenta lärare

Ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien har till uppgift att ”främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället”.

Läs mer om Ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien

Oscarspriset

Oscarspriset är ett pris för unga vetenskapliga förmågor och går till ”någon som genom vetenskaplig skrift gjort sig mest förtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”.

Läs mer om Oscarspriset

Pedagogiska pristagare

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier.

Läs mer om Pedagogiska pristagare

Rudbeckmedaljen

Rudbeckmedaljen delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Läs mer om Rudbeckmedaljen

Senast uppdaterad: 2021-12-15