Uppsala universitet rankas som näst bästa svenska lärosäte

2022-08-22

Uppsala universitet backar elva placeringar jämfört med föregående år och rankas som nummer 89 i den internationella rankningen ARWU 2022, den så kallade ”Shanghai-rankningen”. Uppsala universitet rankas som näst bästa svenska lärosäte efter Karolinska institutet på plats 41. Bästa skandinaviska universitet är University of Copenhagen på plats 39.

Bild av universitetshuset och parken framför med statyn av Geijer.
Att Uppsala universitetet tappar placeringar beror till stor del på att lägre poäng erhållits i indikatorn ”Award” som baseras på Nobelpris och andra excellenspriser.
Foto/bild: David Naylor

Shanghairankningen består av sex olika indikatorer, samtliga kopplade till forskning. De flesta bygger på publicerings- och citeringsdata från Web of science och Nature and science men har även med Nobelpris som indikator. Rankningen kan sägas mäta forskningsexcellens med betoning på teknik, natur och medicinska vetenskaper.

– Att universitetet tappar placeringar beror till stor del på att lägre poäng erhållits i indikatorn ”Award” som baseras på Nobelpris och andra excellenspriser. Ju närmare i tid ett Nobelpris erhållits desto högre poäng renderar det. Denna indikator kan förväntas fortsätta viktas ned successivt över tid förutsatt att inte någon av universitetets forskare erhåller nya pris, säger Emma Östlund, controller vid planeringsavdelningen på Uppsala universitet.

Fem högt citerade forskare

Även övriga indikatorer tappar något jämfört med föregående år, bortsett från indikatorn ”Publications” som mäter antalet publiceringar i Web of Science och som ökat med 0,6 poäng. Samtidigt har poängen för indikatorn ”Nature and Science” (antalet publiceringar inom naturvetenskap) minskat med 1,1 poäng.

I likhet med föregående år har Uppsala universitet med fem forskare på Clarivates lista över de mest Highly Cited Researchers (HCR) som ligger till grund för indikatorn ”Highly Cited” (HiCi). Det är Dan I. Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Mia Wadelius, institutionen för medicinska vetenskaper samt Stefan James, Lars Wallentin och Jonas Oldgren vid institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR).

Annica Hulth

LÄS MER

2022 Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Uppsalaforskare bland världens mest citerade

Senast uppdaterad: 2021-06-02