Uppsala universitet behåller plats 124 i ny världsrankning

2021-06-09

Varje år rangordnar QS World University Rankings över 1 000 universitet i hela världen och konkurrensen är hård. När de nu publicerar sin lista för 2022 finns Uppsala universitet med på plats 124. Det är samma placering som förra året och efter en tidigare nedåtgående trend finns nu några positiva signaler.

Internationella studenter
Andelen internationella studenter har ökat vid Uppsala universitet. Det ger Uppsala ett bättre värde för en av indikatorerna i 2022 års QS-ranking.
Foto/bild: Mikael Wallerstedt

QS-rankningen sker utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare/forskare (5%)

I årets rankning av 1 300 universitet i hela världen behåller MIT sin starka ställning som nummer 1, Oxford, Stanford, Cambridge och Harvard följer tätt efter på topp-5-listan. På topp-10-listan återfinns schweiziska ETH Zurich bland de brittiska och amerikanska universiteten.

Uppsala universitet placerar sig på fjärde plats bland svenska lärosäten i denna rankning – efter Lund, KTH och Chalmers. Årets plats 124 på den totala listan är samma som förra året.

Trenden för Uppsala universitet har generellt varit nedåtgående under flera år men nu finns några positiva signaler. Uppsala universitet har visserligen tappat inom de två indikatorerna ”Citeringar” och ”Antalet lärare per student” men indikatorerna ”Andel internationella studenter” och ”Andel internationella lärare/forskare” har förbättrats. En positiv utveckling är också att ”Anseende bland arbetsgivare”, som tidigare haft en nedåtgående trend, nu vänder uppåt.

– Rankningarna är en dynamisk övning och konkurrensen är hård. Även för att behålla sin plats i rankningen måste institutionerna ständigt förbättra prestandan, säger Ben Sowter, forskningsdirektör vid QS. De svenska universiteten lyser upp i indikatorn för anseende bland arbetsgivare och imponerar positivt på de globala arbetsgivare som QS har undersökt. Sverige presterar också mycket bra i internationella studenter-indikatorn, även om den insamlade informationen för denna utgåva föregår den globala pandemin. Det svenska högre utbildningssystemet fortsätter att vara konkurrenskraftigt och verkligen i världsklass.

Anna Malmberg

Läs mer:

Läs mer om QS World University Rankings 2022

Senast uppdaterad: 2021-06-02