Uppsala universitet på plats 98 i QS-rankningen

2016-09-06

När QS World University Rankings släpper sin lista för 2016/17 finns Uppsala universitet på plats 98, mot plats 102 förra året. Uppsala universitet har också flera topprankade ämnesområden inom den ämnesvisa QS-rankningen.

Varje år rangordnar QS World University Rankings över 700 universitet i hela världen utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare/forskare (5%)

Förutom Uppsala universitet på plats 98 finns två andra svenska universitet med bland de 100 främsta – Lunds universitet på plats 73 och KTH på plats 97. De fanns också med på topp 100 förra året.

Inom de enskilda indikatorerna har Uppsala universitet de högsta värdena inom Akademiskt anseende (77,6) och Andel internationella studenter (71,6) på en skala där det ledande universitetet har 100.

QS rankar också de olika lärosätena ämnesvis. Liksom förra året har Uppsala universitet sin bästa placering inom Life Sciences & Medicine (plats 56). Höga placeringar finns också inom de enskilda delområdena inom de olika ämnena – Pharmacy & Pharmacology (plats 18), Development Studies (plats 32) och Biological Sciences (plats 43).

På den globala listan fortsätter dominansen för amerikanska och brittiska universitet – MIT, Stanford och Harvard toppar listan. Men mindre europeiska länder som Schweiz har på senare år gjort sig gällande och har nu fyra universitet bland de 100 främsta.

Asiatiska universitet har under rad år varit på stark frammarsch på rankinglistorna. De främsta på årets QS-lista är två universitet från Singapore på plats 12 respektive 13.

För Nordens del är det bara Köpenhamns universitet (68) och Helsingfors universitet (91) som ligger bland de 100 främsta förutom de tre svenska.

Läs mer om QS World University Rankings 2016/17.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02