Uppsala universitet på plats 102 i QS-ranking

2015-09-15

När QS World University Rankings släpper sin lista för 2015/16, med en något förändrad analysmetod, finns Uppsala universitet på plats 102, mot plats 81 förra året.

– När det blir stora förändringar brukar det bero på att något hänt med mätmetoden, som i detta fall. Vi är inte oroliga, när vi tittar vi på indikatorerna är utvecklingen positiv och med samma mätmetod som förra året är det troligare att vi hade klättrat på listan, säger rektor Eva Åkesson.

QS World University Rankings rangordnar över 700 universitet i hela världen utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

•    Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
•    Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
•    Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
•    Antal studenter per lärare (20%)
•    Andel internationella studenter (5%)

En snabbanalys av resultatet visar att QS förändrade metod har påverkat indikatorn ”citeringar” i negativ riktning för Uppsala universitet. Bakgrunden till förändringen är att antalet citeringar skiljer sig mellan olika ämnesområden, där ”Medicine och Life Sciences” traditionellt har haft betydligt fler citeringar än övriga discipliner. I den nya modellen viktas områdena olika, vilket innebär att lärosäten med en stor andel citeringar inom just området medicin och life science får färre poäng. För övriga indikatorer ser positivt ut, Uppsala universitet har en stigande trend på de flesta områden.

MIT, Harvard University och Cambridge, UK, toppar listan. Två svenska universitet finns i år med bland de 100 främsta – Lund och KTH med plats 70 respektive plats 92. Förra året fanns endast Lund och Uppsala bland topp 100.

Läs mer om QS World University Rankings 2015/16.

Anneli Waara

Senast uppdaterad: 2021-06-02