Uppsala universitet på plats 116 i nya QS-rankningen

2019-06-19

Varje år rangordnar QS World University Rankings nära 1 000 universitet i 85 länder. När de nu publicerar sin lista för 2020 finns Uppsala universitet på plats 116, mot plats 117 förra året.

Amerikanska universitet behåller sin starka ställning på listan och liksom förra året placeras MIT, Stanford och Harvard på de tre första platserna. Uppsala universitet kommer in som topp tre bland de svenska lärosätena på plats 116, mot plats 117 förra året. Lunds universitet behåller sin placering på plats 92. KTH klättrar till plats 98 (104 förra året) och Chalmers återfinns på plats 140 (128 förra året). Övriga svenska lärosäten ligger betydligt längre ned på listan.

QS-rankningen sker utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare/forskare (5%)

Den indikator där Uppsala universitet har högst placering är liksom tidigare ”Akademiskt anseende”, där universitetet har klättrat fem placeringar till plats 96. Uppsala universitet klättrar också inom kategorierna ”Citeringar per anställd lärare/forskare”, ”Antal studenter per lärare” och ”Andel internationella lärare/forskare”. Däremot tappar universitetet placeringar i kategorierna ”Anseende bland arbetsgivare” och ”Andel internationella studenter”.

Läs mer om QS World University Ranknings 2020.

Josefin Svensson

Senast uppdaterad: 2021-06-02