Uppsala universitet på plats 112 i ny QS-rankning

2017-06-08

Varje år rangordnar QS World University Rankings nära 1 000 av totalt 26 000 universitet i hela världen. När de nu publicerar sin lista för 2018 finns Uppsala universitet på plats 112, mot plats 98 förra året.

– Uppsala universitet tappade 20 placeringar när denna lista ändrade metod 2015. Vi tog tillbaka några placeringar i fjol, och nu tappar vi några. Samtidigt är det marginella förändringar på de bakomliggande indikatorerna från år till år. Vi föredrar förstås alltid att ligga på 100-listan, men drar inte stora växlar varken på enstaka upp- eller nedgångar på dessa listor, säger prorektor Anders Malmberg.

QS-rankningen sker utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare/forskare (5%)

– En snabbanalys av resultatet visar att ”Akademiskt anseende” är den indikator där Uppsala universitet rankar högst, medan indikatorn ”Andelen internationella lärare” ökar mest, säger Anders Malmberg.

Generellt behåller amerikanska universitet sin starka ställning på listan och liksom förra året placeras MIT, Stanford och Harvard på de tre första platserna. QS Ranking är den lista där asiatiska universitet framstår som starkast. Antalet på 100-listan ökar sedan förra året från 20 till 25 (att jämföra med exempelvis THE Ranking där bara tio asiatiska universitet finns på 100-listan).

Överlag tappar svenska och nordiska universitet några placeringar i QS World University Rankings 2018. Köpenhamn går från 68 till 73, Helsingfors från 91 till 102 och Oslo från 113 till 142. Lund går från 73 till 78 och Uppsala alltså från 98 till 112. De tekniskt inriktade svenska universiteten klarar sig dock bra. KTH ligger kvar på 100-listan på plats 98 och Chalmers avancerar några placeringar till 133. Övriga svenska universitet ligger betydligt längre ner, och tappar överlag några placeringar på denna rankning.

Läs mer om QS World University Rankings 2018

Senast uppdaterad: 2021-06-02