Uppsala universitet på plats 81

2014-09-16

Uppsala universitet befäster sin ställning som ett av världens 100 bästa lärosäten. När QS World University Rankings släpper sin lista för 2014/15 finns Uppsala universitet på plats 81.

QS World University Rankings, som i år firar 10-årsjubileum, rangordnar över 700 universitet i hela världen utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare (5%)

MIT, Cambridge och Imperial College London toppar listan. Två svenska universitet finns med bland de 100 främsta – Lund och Uppsala med plats 60 respektive plats 81.

Särskilt inom kategorierna ”citeringar” och ”akademiskt anseende” har Uppsala universitet varit lyckosamma i år. Universitet har också stigit något inom kategorierna ”internationella studenter” och ”antal studenter per lärare”.

QS World University Rankings 2014/15 har även rankat enskilda ämnesområden. Uppsala universitets bästa placering återfinns inom livsvetenskap och medicin med plats 53.

– QS tillhör de globala listor som vi följer noga. Vi brukar ligga runt position 80 på denna lista, så även i år. Vi drar aldrig stora växlar på enskilda rankningsresultat, men är glada varje gång vi får bekräftelse på att Uppsala räknas bland världens hundra bästa universitet, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Läs mer om QS World University Rankings 2014/15

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02