Uppsala universitet bland de bästa i 21 ämnen

2011-07-11

I en mätning där universitet över hela värden jämförts ämnesvis hamnar Uppsala universitet bland de 200 bästa i 21 av 26 undersökta ämnen. Rankingen genomfördes av QS World University Rankings.

Ämnena där Uppsala universitet, enligt QS, ligger bland världens främsta sträcker sig över samtliga av universitetets fakulteter. I mätningen har man tittat på tre olika parametrar; ”akademiskt rykte”, ”rykte bland arbetsgivare” och citeringar. Resultatpoängen för dessa har sedan lagts samman.

Till de ämnen där Uppsala fick särskilt bra resultat hör bland andra kemi, biologi, elektroteknik, engelska, moderna språk, historia, psykologi, medicin och sociologi. Där hamnade Uppsala i spannet bland de 51-100 bästa universiteten.

Läs mer på QS World University Rankings hemsida.

Linda Koffmar

Senast uppdaterad: 2021-06-02