Uppsala universitetet bland de 100 bästa

2012-09-11

Uppsala universitet befäster sin ställning som ett av världens 100 bästa lärosäten. När QS World University Rankings släpper sin lista för 2012/13 har Uppsala universitet avancerat till plats 81.

QS World University Rankings 2012/13 rangordnar över 700 universitet i hela världen utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare (5%)

Uppsala universitet ligger stadigt bland de 100 bästa universiteten i världen. I år har Uppsala universitet avancerat till plats 81 från förra årets plats 83.

Inom kategorin ”citeringar” hamnar Uppsala universitet på plats 58 och när det gäller ”akademiskt anseende” på plats 70. Inom kategorin ”anseende bland arbetsgivare” är placeringen lägre, 190.

QS World University Rankings 2012/13 har även rankat enskilda ämnesområden. Uppsala universitet finns med bland de 100 främsta i världen inom fyra breda ämnesområden: livsvetenskap och medicin (56), naturvetenskap (66), humaniora (81) och samhällsvetenskap (97).

– Det är klart att vi är stolta över att stadigt finnas bland de 100 bästa universiteten i världen. Det är också roligt att denna ranking indikerar att vi – som fullskaligt forskningsuniversitet med ett brett och högkvalitativt utbildningsutbud – står oss väl inom samtliga vetenskapsområden, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Samtidigt ska nog rankingar mest ses som stickprov på kvalitet. Små variationer i enskilda indikatorer kan ibland få stort genomslag.

Läs mer om QS World University Rankings 2012/13

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02