Uppsala universitetet på plats 79

2013-09-10

Uppsala universitet befäster sin ställning som ett av världens 100 bästa lärosäten. När QS World University Rankings släpper sin lista för 2013/14 har Uppsala universitet avancerat till plats 79.

QS World University Rankings 2013/14 rangordnar över 700 universitet i hela världen utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare (5%)

MIT, Harvard och Cambridge toppar listan. Två svenska universitet finns med bland de 100 främsta – Lund och Uppsala – som båda avancerar något jämfört med föregående år.

Särskilt inom kategorierna ”citeringar” och ”anseende bland arbetsgivare” har Uppsala universitet varit lyckosamma i år. Universitet har också stigit något inom kategorin ”internationella studenter” – med 22 placeringar till plats 270.

QS World University Rankings 2013/14 har även rankat enskilda ämnesområden. Uppsala universitets bästa placeringar återfinns inom livsvetenskap och medicin med plats 49 (56, 2012). Även inom humaniora ligger Uppsala universitet långt framme på plats 60. De individuella ämnen som fått högst placeringar är framför allt farmaci med plats 28 (+14) och biologi på plats 38 (plats 51-100 år 2012).

– Vi är alltid glada när vi får bekräftelse på att vi räknas bland de 100 bästa universiteten i världen. Det befäster vår ställning som ett fullskaligt internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett och högkvalitativt utbildningsutbud, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

– Det är också positivt att vi har stigit i rankningen inom många områden. Särskilt glädjande är våra höga placeringar inom enskilda ämnesområden som till exempel livsvetenskap och humaniora. Samtidigt ska vi inte glömma att små variationer i enskilda indikatorer ibland kan få stort genomslag. Rankningar ska nog mest ses som ett stickprov på kvalitet.

Läs mer om QS World University Rankings 2013/14

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02