Uppsala universitet på plats 124 i ny världsrankning

2020-06-10

Varje år rangordnar QS World University Rankings nära 1 000 universitet i hela världen. När de nu publicerar sin lista för 2021 finns Uppsala universitet på plats 124, vilket är åtta placeringar lägre än föregående år.

Amerikanska universitet behåller sin starka ställning på listan och liksom förra året placeras MIT, Stanford och Harvard på de tre första platserna. Men bland topp-10 återfinns också brittiska universitet som till exempel Oxford och Cambridge.

Uppsala universitet placerar sig på tredje plats bland svenska lärosäten i denna rankning – efter Lund och KTH. Årets plats 124 på den totala listan är åtta placeringar lägre än förra året.

QS-rankningen sker utifrån sex olika indikatorer, som tilldelas olika vikt:

  • Akademiskt anseende, enkätbaserad (40%)
  • Anseende bland arbetsgivare, enkätbaserad (10%)
  • Citeringar per anställd lärare/forskare (20%)
  • Antal studenter per lärare (20%)
  • Andel internationella studenter (5%)
  • Andel internationella lärare/forskare (5%)

QS-rankningen skiljer sig från andra världsrankningar av universitet eftersom så stor vikt läggs vid de enkätbaserade undersökningarna av ”Akademiskt anseende” och ”Anseende bland arbetsgivare”.

Poängmässigt ökar Uppsala universitet något inom indikatorn ”Akademiskt anseende” jämfört med föregående år men sjunker ändå rent placeringsmässigt, vilket kan bero på ökad konkurrens. För perioden 2013-2018 minskade universitetet både placerings- och poängmässigt men sedan 2019 har poängen snarare ökat vilket är positivt även om man ser en nedgång i placering. Även inom indikatorn ”Andel internationella lärare/forskare” minskar Uppsala sin placering även om den faktiska poängen ökar.

Läs mer om QS World University Rankings 2021

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02