Uppsala bland de bästa i 23 ämnen

2013-05-08

I en mätning där universitet över hela värden jämförts ämnesvis hamnar Uppsala universitet bland de 200 bästa i 23 av 30 undersökta ämnen. Rankingen genomfördes av QS World University Rankings.

Ämnena där Uppsala universitet, enligt QS, ligger bland världens främsta sträcker sig över samtliga av universitetets fakulteter. I mätningen har man tittat på tre olika parametrar; ”akademiskt rykte”, "rykte bland arbetsgivare” och citeringar. Resultatpoängen för dessa har sedan lagts samman.

Till de ämnen där Uppsala fick särskilt bra resultat hör bland andra biologi, farmaci och farmakologi där universitetet placerade sig bland de 50 bästa i världen.

– Det naturligtvis glädjande att området farmaci och farmakologi får en sådan positiv bedömning. Det är en indikator på att farmaceutiska fakulteten har ett bra utgångsläge att ytterligare kvalitetsutveckla vår verksamhet och stärka vår position som en internationellt framstående fakultet, säger dekanus Göran Alderborn.

De resultat som presenteras idag är mer detaljerade uppgifter ur den ranking som presenterades i höstas där Uppsala hamnade på plats 81 av världens bästa universitet.

Linda Koffmar

Senast uppdaterad: 2021-06-02