Uppsala på plats 111 i ny världsrankning

2020-09-03

Uppsala universitet hamnar på plats 111 när Times Higher Education (THE) rankar världens bästa universitet 2021. Uppsala hamnar liksom flera andra svenska universitet något lägre än i förra årets THE-rankning.

Studenter utanför Universitetshuset i Uppsala
Universitetshuset i Uppsala.
Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Rankningen Times Higher Education (THE) World University Rankings 2021 omfattar 1 000 universitet i hela världen och är gjord utifrån 13 olika indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:

 • Undervisning 30 %
 • Forskning 30 %
 • Citeringar 30 %
 • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
 • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

Karolinska institutet ligger i denna lista främst av Sveriges lärosäten, på plats 36. Därefter följer fyra universitet i intervallet 100-200 (fjolårets placering inom parentes): Lund 103 (96), Uppsala 111 (102), Stockholm 183 (175) och Göteborg 191 (186).

Det som framförallt gör att Uppsala universitet tappar placeringar på den totala rankningen är något lägre poäng inom ”Undervisning”. Det beror delvis på färre doktorander men också på ”rykte” inom denna kategori. Däremot har poängen ökat något inom kategorin ”Internationalisering”. Inom kategorin ”Forskning” rankas Uppsala universitet på plats 98.

I den nya världsrankningen ligger Oxford, Stanford och Harvard främst. USA dominerar fortfarande rankningen med åtta universitet på 10-i-topp-listan och hela 37 universitet på topp-100-listan. Kinesiska lärosäten har avancerat i årets lista. Kina har nu sex lärosäten inom topp 100, varav ett inom topp 20 (Tsinghua University).

– Uppsala universitet har i år tappat några placeringar på flera av de listor vi följer. Det har lite olika orsaker men understryker betydelsen av att fortsatta arbeta brett med att vässa forskningen, utveckla utbildningen och stärka samverkan, just sånt som lyfts fram i nya Mål och strategier, säger prorektor Anders Malmberg. Men som jag brukar framhålla i dessa sammanhang, rankningresultat ska alltid tas med en rejäl nypa salt!

OM UNIVERSITETSRANKNINGAR

Universitetsrankningar är en företeelse som försöker jämföra och rangordna en mängd lärosäten i listor, ofta utifrån ett kvalitetsperspektiv. De som tillverkar rankningslistorna är normalt inte universiteten själva utan till exempel media, statliga myndigheter eller organisationer av olika slag.

Underlag till rankninglistor kan komma från olika typer av källor:

 • officiell statistik (nationell eller från ett visst lärosäte),
 • bibliometri (analys av publicering av vetenskapliga artiklar och genomslag för dessa),
 • analyser via nätet till exempel i form av enkäter till lärosäten, studenter, arbetsgivare etc.

Från dessa olika källor hämtas en mängd olika data och olika aspekter (indikatorer) vägs mot varandra och kombineras till en slutsiffra som kan presenteras som ett betyg eller mått på kvalitet hos ett visst universitet.

Följande universitetsrankningar tillhör de äldsta, är bland de internationellt mest kända och uppmärksammas mest i media (Uppsala universitets aktuella placering inom parentes):

 • Times Higher Education’s World University Rankings (THE) (111)
 • QS World University Rankings (124)
 • Academic Ranking of World Universities (ARWU), ‘Shanghairankningen’ (77)

Dessa tre rankningslistor har som ambition att innefatta både utbildning och forskning, men fokuserar mest på forskningen. Det är särskilt uttalat för ARWU som i stort sett bara fokuserar på forskningsexcellens.

LÄS MER:

Times Higher Education World University Rankings 2021

Senast uppdaterad: 2021-06-02