Uppsala universitet på plats 102 i ny världsrankning

2019-09-12

Uppsala universitet hamnar på plats 102 bland 1 400 universitet i hela världen när Times Higher Education (THE) rankar världens bästa universitet 2020.

Rankningen Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020 omfattar fler än 1 400 universitet i 92 länder och är gjord utifrån 13 olika indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:

 • Undervisning – lärandemiljö 30 %
 • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
 • Citeringar 30 %
 • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
 • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

Karolinska institutet ligger i denna lista klart främst av Nordens universitet, på plats 41. Därefter följer fyra universitet runt 100-strecket: Lund (96), Helsingfors (96), Köpenhamn (101) och Uppsala (102).

Uppsala universitet har tappat placeringar jämfört med förra året – från plats 87 till årets plats 102. Rent poängmässigt har ingen större nedgång skett inom någon specifik kategori jämfört med föregående år. Det som framförallt gör att Uppsala universitet backar på den totala rankingen är något sämre poäng inom ”Undervisning” och ”Citeringar”. Bryter man ner i underkategorier ser man att nedgången inom ”Undervisning” delvis beror på färre doktorsexamina men också låga poäng inom ”Teaching reputation”, dvs. de anseendemätningar som görs. Däremot har poängen ökat inom kategorin ”Forskning” där Uppsala universitet rankas som nummer 88. Det beror på höga poäng inom underkategorierna ”Publication per staff” och ”Research income to academic staff”.

– Det är alltid retligt när vi hamnar utanför 100-listan, även om vi vet att de faktiska skillnaderna är försumbara. Det är glädjande att vi står oss väl inom kategorin forskning. Men som alltid ska man ta rankningar med en nypa salt, säger Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg. Till skillnad från Shanghai-rankningen där vi legat stabilt strax över 60 genom åren har just THE-rankningen ofta innehållit tvära kast från år till år. Under de senaste sju åren har placeringarna rört sig i spannet 81-111.

Av övriga svenska universitet kan nämnas att Stockholms universitet ligger på plats 175, Göteborgs universitet på plats 186 och KTH på plats 201-250.

I den nya världsrankningen ligger Oxford, California Institute of Technology och Cambridge i främst. USA dominerar fortfarande rankningen med sju universitet på 10-i-topp-listan och hela 40 universitet på topp-100-listan men viss rörelse kan noteras i den absoluta toppen.

Läs mer om Times Higher Education World University Rankings 2020

Om universitetsrankningar

Universitetsrankningar är en företeelse som försöker jämföra och rangordna en mängd lärosäten i listor, ofta utifrån ett kvalitetsperspektiv. De som tillverkar rankningslistorna är normalt inte universiteten själva utan till exempel media, statliga myndigheter eller organisationer av olika slag.

Underlag till rankninglistor kan komma från olika typer av källor:

 • officiell statistik (nationell eller från ett visst lärosäte),
 • bibliometri (analys av publicering av vetenskapliga artiklar och genomslag för dessa),
 • analyser via nätet till exempel i form av enkäter till lärosäten, studenter, arbetsgivare etc.

Från dessa olika källor hämtas en mängd olika data och olika aspekter (indikatorer) vägs mot varandra och kombineras till en slutsiffra som kan presenteras som ett betyg eller mått på kvalitet hos ett visst universitet.

Följande universitetrankningar tillhör de äldsta, är bland de internationellt mest kända och uppmärksammas mest i media:

 • Times Higher Education’s World University Rankings (THE)
 • QS World University Rankings
 • Academic Ranking of World Universities (ARWU), ‘Shanghairankningen’

Dessa tre rankningslistor har som ambition att innefatta både utbildning och forskning, men fokuserar mest på forskningen. Det är särskilt uttalat för ARWU som i stort sett bara fokuserar på forskningsexcellens.

Uppsala universitet har placerat sig högt på listan bland de bästa universiteten i världen i de tre största internationella rankningarna, ARWU, QS och THE. Men Uppsala universitets rankning på listorna har varierat något under de sju senaste åren där placeringarna rört sig mellan 60 och 117.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02