Känd universitetsrankning byter metod

2010-09-16

Times Higher Educations rankning av världens universitet har i år bytt metod och idag publicerades resultaten. Uppsala universitet återfinns på plats 147, vilket är sämre än med den tidigare mätmetoden.

– Det är en helt ny metod som vi behöver titta närmare på. Resultaten skiljer sig rätt mycket från de andra rankingarna som kommit i år och där vi placerat oss betydligt högre, säger prorektor Kerstin Sahlin.

Olika mätmetoder kan gynna eller missgynna olika lärosäten beroende på vad som mäts och hur. Kerstin Sahlin har därför alltid varit försiktig i sina kommentarer till universitetsrankningar. Times Higher Educations metod innehåller både frågor till lärosätena och bearbetning av information i databaser och ska spegla utbildning, forskning, innovation och internationalisering. Alla rankingar är i någon mening ett stickprov på kvalitet och många lärosäten har placerat sig mycket annorlunda än i andra internationella rankninglistor. Köpenhamns universitet, som brukar rankas främst i Norden, ligger till exempel först på plats 177 i Times Higher Educations lista, vilket förvånar.

– Innan vi kan dra några slutsatser av resultaten behöver vi se närmare på hur mätningarna gjorts och vi bör nog också se över hur vi rapporterat in de uppgifter som Times Higher Education bett oss om, säger prorektor Kerstin Sahlin.

Andra rankningar som publicerats i år är den från QS TopUniversities där Uppsala universitet ligger på plats 62 i världen och den australiska listan High Impact Universities där Uppsala återfinns på plats 67. I den senaste Shanghai-rankningen, publicerad i januari i år, hade Uppsala universitet plats 74 som ett av tre svenska lärosäten på 100-i-topplistan.

– Vi ska naturligtvis bevaka rankinglistor men det skulle vara olyckligt att försöka anpassa oss direkt efter dem, säger Kerstin Sahlin.

Anneli Waara

Senast uppdaterad: 2021-06-02