Uppsala universitet på frammarsch i ny Shanghairankning

2014-08-15

Uppsala universitet förbättrar sin placering med tretton steg, från 73 till 60:de plats, i 2014 års Shanghairankning (ARWU) där världens främsta universitet listas. Även inom ämnesrankningen noteras en bättre placering. Uppsala ligger inom de 200 främsta universiteten i samtliga ämnesområden.

Varje år gör Jiao Tonguniversitetet i Shanghai en rankning av världens universitet ­– den så kallade Shanghairankningen. Det är en av de mer prestigefyllda och omtalade globala rankningarna av lärosäten. De 500 främsta av världens mer än 20 000 universitet tas med i listan.

Uppsala finns med bland de 100 främsta universiteten i världen på plats 60. Det är en ökning med 13 steg från förra årets plats 73. Det är främst inom publiceringsindikatorerna som Uppsala universitet gör framsteg, framför allt när det gäller högciterade arbeten, dvs. artiklar som citeras bland de 10 % främsta inom sitt ämnesområde.

Övriga indikatorer inom publicering är antalet artiklar som indexeras av Web of Science samt artiklar i Nature och Science och även på dessa sker en förbättring. Detta stämmer även väl med andra bibliometriska undersökningar där man kan konstatera att produktionen av artiklar per anställd är hög vid Uppsala universitet.

Shanghairankningen innehåller även en ämnesrankning och där är Uppsala universitet liksom föregående år bland de 100 främsta universiteten inom Clinical Medicine och Pharmacy.

Uppsala universitet visar en stark bredd. För första gången i rankningens historia ligger Uppsala universitet inom de 200 främsta universiteten i samtliga ämnesområden. Särskilt markant är ökningen inom Social Sciences där Uppsala universitet gått från under 200 till 101-150.

Harvard toppar för 12:e året i rad Shanghailistan följda av Stanford och MIT. USA dominerar kraftigt med över 50 universitet bland de 100 främsta. Av europeiska länder så är Storbritannien främst med åtta universitet med Cambridge som bästa europeiska universitet följt av Schweiz som har fem universitet bland topp 100.

Av svenska universitet så ligger fortfarande KI främst. Uppsala universitet är tvåa i Sverige följt av Stockholms universitet på tredje plats. Lund och Göteborg ligger liksom föregående år i spannet 101-150 respektive 151-200 (inga individuella placeringar ges under plats 100).

Läs mer om Shanghairankningen 2014.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02