Uppsala universitet stabilt på topp-100-listan

2015-08-17

Uppsala försvarar sin position som ett av de 100 bästa universiteten i den senaste rankningen av världens främsta lärosäten. I den nyligen publicerade rankningen från Jiao Tonguniversitetet i Shanghai hamnar Uppsala universitet på plats 61 som ett av tre svenska lärosäten på topp-100-listan. Inom ämnesrankningen noteras en bra placering även i år. Uppsala finns fortsatt bland de 200 främsta universiteten i samtliga ämnesområden.

Varje år gör Jiao Tonguniversitetet i Shanghai en rankning av världens universitet – den så kallade Shanghairankingen (ARWU – Academic Ranking of World Universities). Det är en av de mer prestigefyllda och omtalade globala rankningarna av lärosäten. De 500 främsta av världens mer än 20 000 universitet tas med i listan.

Uppsala finns med bland de 100 främsta universiteten i världen på plats 61 i årets rankning. Det är främst inom publiceringsindikatorerna som Uppsala universitet gör framsteg. Detta stämmer även väl med andra bibliometriska undersökningar där produktionen av artiklar per anställd är hög vid Uppsala universitet.

Shanghairankningen innehåller även en ämnesrankning och där är Uppsala universitet liksom föregående år bland de 200 främsta universiteten i samtliga ämnesområden. Särskilt väl placerar sig Uppsala universitet inom Clinical Medicine och Pharmacy samt Physics där man finns med bland de 100 främsta.

USA dominerar listan kraftigt med 51 universitet bland de 100 främsta med Harvard och Stanford i topp. 35 universitet i Europa finns med på 100-listan där Storbritannien dominerar med Cambridge och Oxford bland de främsta. Endast tre svenska universitet finns med på topp-100-listan – KI (plats 48), Uppsala universitet (plats 61) och Stockholms universitet (plats 77).

Läs mer om Shanghai-rankningen 2015

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02