Uppsala universitet bland de 100 bästa i världen

2011-10-06

Times Higher Education har gjort en ny rankning av universitet i hela världen. Uppsala universitet finns med bland de 100 bästa.

California Institute of Technology, Harvard, Stanford, Oxford, Princeton och Cambridge toppar rankningslistan. Men tre svenska universitet finns med på 100-i topp-listan. Karolinska institutet ligger på plats 32, Lunds universitet på plats 80. Uppsala universitet placerar sig på 87:e plats.

Rankningen Times Higher Education World University Rankings 2011-12 är gjord utifrån 13 olika indikatorer som delats in i fem kategorier:

  • Undervisning – lärandemiljö 30 %
  • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
  • Citeringar 30 %
  • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
  • Internationalisering – personal och forskning 7,5 %

– Rankningar ska alltid tas med en nypa salt och man ska nog mest se det som ett stickprov på kvalitet. Men det är klart att vi glada och stolta att finnas bland de 100 bästa universiteten i världen. Det bekräftar att vi håller hög kvalitet i både utbildning och forskning, säger Uppsala universitets prorektor Kerstin Sahlin.

Ett bra rykte har blivit allt viktigare för framgång inom universitetsvärlden. Att vara känt som ett universitet med hög kvalitet bidrar till att locka till sig duktiga studenter och forskare. Times Higher Education (THE) redovisar också en rankning som enbart baseras på vilket rykte universiteten har. ”Bäst rykte”-rankingen – Times Higher Education World Reputation Rankings 2011 – bygger på enkätsvar från över 10 000 erfarna forskare i ca 130 länder. Här placerar sig Uppsala universitet på plats 70. En ny sådan rankning kommer i mars 2012.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02