Både upp och ner på ny rankningslista

2012-10-04

Times Higher Education har gjort en ny rankning av universitet i hela världen. Uppsala universitet har tappat några placeringar sedan förra årets rankning. Uppsala universitet ligger dock långt framme inom området Life Sciences.

California Institute of Technology, University of Oxford och Stanford University toppar rankningslistan. Men fem svenska universitet finns med på 200-i topp-listan:

  • Karolinska institutet plats 42
  • Lunds universitet plats 82
  • Uppsala universitet plats 106
  • Stockholms universitet plats 117
  • KTH plats 140

Rankingen Times Higher Education World University Rankings (THE) listar också de 50 bästa universiteten i världen inom ett antal ämnesområden. Uppsala universitet finns med på plats 34 som enda svenska universitet inom Life Sciences.

– Än en gång får vi bekräftat att Uppsala universitet ingår i den exklusiva grupp lärosäten som finns med i de globala rankningsinstitutens topplistor. Just THE-listan har varit ganska svängig på senare år. Vårt sammanvägda index kryper stadigt upp men vår placering har varierat en hel del, säger prorektor Anders Malmberg. Sedan 2010/2011 har vi haft placeringarna 147, 82 och nu 106. När det gäller den ämnesspecifika rankningen noterar vi med tillfredsställelse att Uppsala ligger långt framme inom Life Sciences.

Rankingen Times Higher Education World University Rankings 2012-13 är gjord utifrån 13 olika indikatorer som delats in i fem kategorier, som tilldelas olika vikt:

  • Undervisning – lärandemiljö 30 %
  • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
  • Citeringar 30 %
  • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
  • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

Vid analys av de enskilda indikatorerna ser man att Uppsala universitet sammantaget har gjort ett bättre resultat än förra året. De områden som gått ned är 'Internationalisering' vilken mäter graden av internationalisering i form av antalet anställda samt studenter med utländskt medborgarskap samt graden av deltagande i internationella projekt. Den andra enskilda indikatorn som visar vikande siffror är 'Forskning' vilken mäter hur forskningen vid ett lärosäte värderas av peers (ej citeringar) samt hur inkomst och output i förhållande till anställda ser ut. De övriga indikatorerna, 'Undervisning, Industry income samt Citeringar' visar stigande siffror och det gör att den sammanlagda summan ökar med 1,4 enheter jämfört med 2011. Trots det sjunker alltså placeringen och det beror på att andra lärosäten ökar ännu mer.

Läs mer om Times Higher Education World University Rankings 2012-13

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02