Stor uppmärksamhet på ny rankning

2014-03-06

Igår lanserades en ny världsrankning av Times Higher Education – World Reputation Rankings 2014. I år har Uppsala och Lund hamnat utanför topp-100-listan tillsammans med flera andra nordiska universitet. Listan har fått stor uppmärksamhet i media.

I år är det fjärde gången som Times Higher Education (THE) redovisar en rankning som enbart baseras på vilket renommé olika universitet har.

World Reputation Rankings baseras alltså på en annan metod än de flesta andra rankningar. Den bygger inte på data om verksamhetens struktur, prestation eller kvalitet, utan på ett antal utvalda personers uppfattning om olika lärosätens renommé och status. Totalt har drygt 10 000 forskare i 130 länder uttalat sig om vilka universitet de uppfattar vara världens främsta inom sitt eget ämne.

Som vanligt är det Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, Berkeley och Stanford som toppar listan. I årets rankning finns bara ett svenskt universitet med på listan – Karolinska institutet – med placering i intervallet 51-60. KI är det enda nordiska universitet som finns med bland de 100 på listan.

Förra året var Uppsala universitet och Lunds universitet placerade i intervallet 91-100. Men i årets rankning finns Lund och Uppsala inte med bland de 100 som uppfattas som de bästa i världen.

– Det är klart att vi aldrig är helt nöjda när vi tappar position på en lista från ett år till ett annat. Just denna rankning är lite annorlunda än de flesta, eftersom den bygger på subjektiva bedömningar snarare än redovisade indikatorer.  Därmed går det inte att veta vad som kan ligga bakom eventuella förskjutningar, menar prorektor Anders Malmberg. Man ska även komma ihåg att differenserna mellan universiteten runt placeringarna 50 till 100 är hårfin och att små förändringar i röstantalet kan ge stora utslag i placeringar.

USA dominerar listan med hela 45 universitet bland de 100 och Storbritannien har också en stark ställning med tio universitet på listan. Ett mönster som framträder är att några av Asiens ledande universitet nu har fått en starkare position.

– Det är ju knappast förvånande, säger Anders Malmberg. Vissa asiatiska länder satsar stort på forskning och högre utbildning. Det bidrar till att bredda den akademiska världen och öka den globala kunskapsmassan.

Läs mer om Times Higher Education – World Reputation Rankings 2014.

Läs om fler universitetsrankningar

Senast uppdaterad: 2021-06-02