Uppsala universitet klättrar i ny världsrankning

2014-10-01

Tre svenska universitet finns med på topp-100-listan när Times Higher Education (THE) rankar världens bästa universitet i World University Rankings 2014-15. Uppsala universitet har avancerat på listan sedan förra året och finns nu med bland de 100 främsta på plats 98.

Rankningen Times Higher Education World University Rankings 2014-15 är gjord utifrån 13 olika indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:

  • Undervisning – lärandemiljö 30 %
  • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
  • Citeringar 30 %
  • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
  • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

I THE:s nya världsrankning ligger California Institute of Technology på första plats, framför Harvard, Oxford, Stanford och Cambridge.

En trend i årets rankning är att ledande universitet i Asien fortsätter att stiga och nu har 24 universitet bland de 200 främsta i världen. Japanska universitet ligger i topp här med Tokyo som det högst rankade universitetet. En annan trend är att även universitet i Mellanöstern och i norra Afrika har stigit på årets rankinglista. Listan med de 200 bästa universiteten i världen har breddats i år. Nu finns hela 28 länder i världen representerade.

– Sverige är starkt i år, kommenterar Phil Baty, redaktör för Times Higher Education World University Rankings. Sverige har visat stark global konkurrenskraft med tre universitet på topp-100-listan och hela tio universitet bland de 400 bästa i världen.

Här är de tre svenska universiteten på topp-100-listan:

  • KI: 44 (2013: 36)
  • Stockholms universitet: 98 (2013: 103)
  • Uppsala universitet: 98 (2013: 111)

Times Higher Education World University Rankings listar också de 100 bästa universiteten i världen inom ett antal ämnesområden. Uppsala universitet finns med på plats 39 inom Life Sciences, på plats 70 inom Clinical, Pre-clinical, Health på plats 92 inom Engineering & Technology och plats 99 inom Physical Sciences (ny på 100-listan i år).

– Det är förstås kul att vi tar några steg upp även på denna rankning och att Uppsala universitet nu ingår bland världens 100 främsta lärosäten på alla de tre viktigaste globala listorna, säger Anders Malmberg, Uppsala universitets prorektor. Som alltid gäller dock att man inte ska dra stora växlar på enstaka förändringar inom dessa rankningar.

– Uppsala styrka inom livsvetenskaperna framträder dock väldigt tydligt i denna rankning, fortsätter Anders Malmberg. Inom detta område ingår vi bland de 40 främsta lärosätena i världen och bland de tio främsta i Europa.

Läs mer om Times Higher Education World University Rankings 2014-15

Senast uppdaterad: 2021-06-02