Uppsala universitet på plats 86 i ny THE-rankning

2017-09-05

Tre svenska lärosäten finns med på topp-100-listan när Times Higher Education rankar världens bästa universitet 2018. Uppsala universitet har klättrat några placeringar från förra årets plats 93 och finns nu med bland de 100 bästa på plats 86 i årets rankning.

Rankningen Times Higher Education (THE) World University Rankings 2018 är gjord utifrån 13 olika indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:

  • Undervisning – lärandemiljö 30 %
  • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
  • Citeringar 30 %
  • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
  • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

Årets THE-lista omfattar 1 000 universitet runt om i världen. I den nya världsrankningen ligger Oxford och Cambridge i topp framför California Institute of Technology, Stanford, MIT, Harvard och Princeton. USA dominerar fortfarande rankningen med 43 universitet bland de 100 bästa.

Sverige har tre universitet med på topp-100-listan. Siffrorna anger placeringar och de sammanlagda värdena för alla indikatorerna för årets och förra årets rankning (inom parentes):

  • Karolinska institutet – Plats: 38 (28), Värde: 75,3 (75,6)
  • Uppsala universitet – Plats: 86 (93), Värde: 62,2 (61,1)
  • Lunds universitet – Plats: 93 (96), Värde: 61,3 (60,6)

Värdena för rankningen beräknas enligt så kallad z-score vilket innebär att det lärosäte i världen som har bäst värde på en indikator får 100 och att alla andra värden reflekterar avståndet till det bästa värdet.

Högst värde har Uppsala universitet inom indikatorerna Citeringar (84,6), ”Industry income” (79,5) och Internationalisering (68,8).

THE World University Rankings listar också de bästa universiteten i världen inom ett antal ämnesområden.

Läs mer om Times Higher Education World University Rankings 2018

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02