Uppsala universitet på plats 93 i ny THE-rankning

2016-09-21

Tre svenska universitet finns med på topp-100-listan när Times Higher Education rankar världens bästa universitet 2016-17. Uppsala universitet har tappat några placeringar från förra årets plats 81 men finns fortfarande med bland de 100 bästa på plats 93 i årets rankning.

Rankningen Times Higher Education (THE) World University Rankings 2016-17 är gjord utifrån 13 olika indikatorer i fem kategorier som tilldelas olika vikt:

  • Undervisning – lärandemiljö 30 %
  • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
  • Citeringar 30 %
  • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
  • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

I årets rankning har man för första gången också inkluderat böcker och bokkapitel i analysen av publikationerna. Totalt ingår cirka 70 000 böcker och nära 460 000 bokkapitel – de flesta inom humaniora och samhällsvetenskap.

– Tillägget av böcker i analysen säkerställer att excellens inom humaniora och samhällsvetenskap fångas upp i rankningen på ett bättre sätt, säger THE-rankningens redaktör Phil Baty.

Årets THE-lista omfattar 980 universitet från 79 länder runt om i världen. I den nya världsrankningen toppar Oxford för första gången listan, framför California Institute of Technology, Stanford, Cambridge, MIT och Harvard. USA dominerar fortfarande rankningen med 63 universitet bland de 200 bästa följt av Storbritannien med 32. Därefter kommer Tyskland med 22 samt Nederländerna med 13. Sverige har sex universitet med bland de 200 bästa: Karolinska institutet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, KTH och Göteborgs universitet.

Här är de tre svenska universiteten på topp-100-listan. Siffrorna anger placeringar och de sammanlagda värdena för alla indikatorerna för årets och förra årets rankning (inom parentes):

  • Karolinska institutet – Plats: 28 (28), Värde: 77,6 (81)
  • Uppsala universitet – Plats: 93 (81), Värde: 61,1 (61,2)
  • Lunds universitet – Plats: 96 (90), Värde: 60,6 (59,7)

Värdena för rankningen beräknas enligt så kallad z-score vilket innebär att det lärosäte i världen som har bäst värde på en indikator får 100 och att alla andra värden reflekterar avståndet till det bästa värdet.

THE World University Rankings listar också de bästa universiteten i världen inom ett antal ämnesområden. De listorna kommer att publiceras senare i höst.

Läs mer om Times Higher Education World University Rankings 2016-2017

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2021-06-02