Fem svenska universitet bland de bästa i ny världsrankning

2013-10-03

Uppsala universitet har tappat några placeringar sedan förra året när Times Higher Education presenterar en ny rankning av de 200 bästa universiteten i hela världen. Uppsala universitet finns dock med på tredje plats bland de fem svenska universiteten i listan och ligger långt framme inom områdena livsvetenskap, medicin-hälsa och teknik.

Amerikanska universitet toppar som vanligt rankningslistan. Inte mindre än sju stycken finns med bland de 10 bästa. De asiatiska universiteten går framåt i årets rankning samtidigt som det finns tecken på att de europeiska universiteten faller totalt sett. Men Skandinaviens ledande universitet går mot den trenden. Danmark har tre universitet på 200-i topp-listan, Finland och Norge har ett vardera och Sverige har fem:

  • Karolinska institutet plats 36 (2012: 42)
  • Stockholms universitet plats 103 (2012: 117)
  • Uppsala universitet plats 111 (2012: 106)
  • KTH plats 117 (2012: 140)
  • Lunds universitet plats 123 (2012: 82)

Rankningen Times Higher Education World University Rankings 2013-14 är gjord utifrån 13 olika indikatorer som delats in i fem kategorier, som tilldelas olika vikt:

  • Undervisning – lärandemiljö 30 %
  • Forskning – volym, intäkter och rykte 30 %
  • Citeringar 30 %
  • ”Industry income” – innovationer 2,5 %
  • Internationalisering – lärare, studenter och forskning 7,5 %

Uppsala universitet återfinns på plats 111 och har tappat fem placeringar från förra året i den totala rankningen. De indikatorer där Uppsala förlorat mest är ”Forskning” som mäter vilket rykte forskningen vid Uppsala universitet har hos akademiska kollegor, i förhållande till antalet forskare samt vilka anslag och andra medel man får till forskning. Uppsala universitet har också tappat inom ”Undervisning” som mäter vilket rykte utbildningarna har. Däremot har Uppsala universitet ökat inom ”Citeringar” samt i någon mån inom ”Internationalisering” som mäter antalet internationella studenter och anställda samt antalet internationella samarbeten.

Times Higher Education World University Rankings listar också de 100 bästa universiteten i världen inom ett antal ämnesområden. Uppsala universitet finns med på plats 38 inom Life Sciences, på plats 77 inom Clinical, Pre-clinical, Health och på plats 88 inom Engineering & Technology.

– Det är intressant att svenska och skandinaviska universitet enligt denna rankning generellt tycks utvecklas bra, säger prorektor Anders Malmberg. Uppsala universitet ligger relativt stabilt i år. Annars är just denna rankning en lista med tvära kast från år till år. Tidigare år har Uppsala åkt hiss både upp och ner. I år är det Lund och Stockholm som får kraftigt förändrat utfall. Denna instabilitet gör att man nog ska vara särskilt försiktig med tolkningen.

Läs mer om Times Higher Education World University Rankings 2013-14

Senast uppdaterad: 2021-06-02