Nuclear Safeguards for Everyone

Safeguards eller konsten att fånga nukleära busar – inaugural lecture by Professor Ane Håkansson, from 2009, in Swedish).

Some popular scientific articles (in Swedish):

“Safeguardperspektiv på slutförvaret – Kontroll av bränslets egenskaper lika viktigt som att kontrollera antalet element”, by A. Fritzell, Nucleus No. 1 2007.

“Ny mätmetod utvecklad för att bestämma resteffekten i använt kärnbränsle”, by C. Willman, Nucleus No. 4 2006.

“Vad gammastrålning kan berätta om kärnbränsle”, by A. Håkansson, S. Jacobsson Svärd and A. Bäcklin, Published in KOSMOS 2003, yearbook of the Swedish Physical Society.