Vill du vara med och bygga nästa fysikexperiment på CERN?

CERN är det största fysiklaboratoriet i världen där man studerar universums minsta beståndsdelar. Uppsala universitet forskar aktivt på CERN och för tillfället bygger vi instrument för nästa generations experiment.
Vi letar efter studenter som är intresserade att delta i vår tillverkning av komponenter för ”ATLAS experimentet” på CERN. Arbetsuppgifterna är kopplade till kvalitetssäkring av komponenterna vi tillverkar.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Vägning av komponenter
  • Mätning av komponenter
  • Elektriska tester
  • Optisk inspektion
  • Databashantering

Ingen tidigare erfarenhet krävs utan noggrannhet och intresse är fullt tillräckligt.
Omfattning är 2-8 timmar i veckan. Möjlighet att anpassa arbetstid enligt överenskommelse med handledare.

Lön utbetalas.
Skicka ditt CV samt en kort motivering till: richard.brenner@physics.uu.se

  • Rebeca Gonzalez Suarez
  • ATLAS detector

Nuclear and Particle Physics - MSc Programme in Physics Looking for a project?

If you are interested in a project with the ATLAS group at the LHC co-supervised by a leading BSM theorist, we got you!

Examensarbeten inom ATLAS vid Large Hadron Collider på CERN

Vi har många olika projekt att erbjuda inom fysikanalys, instrumentering och datahantering för ATLAS-experimentet på CERN. Vi kan erbjuda projekt för högskole-, kandidat- och masterexamen.

Efter upptäckten av Higgspartikeln handlar vår fysikanalys främst om att hitta ny fysik som ej beskrivs av Standard-Modellen för partikelfysik. Dessa projekt kräver att du läst kurser i kärn- och partikelfysik eller motsvarande.

Projekten i instrumentering gäller utveckling av nästa generations partikeldetektorer för LHC. Vi jobbar mest med sensorer och elektronik i kisel samt med utveckling av trådlös dataöverföring. Inget krav på förkunskap inom partikelfysik.

Fysikanalysen kräver storskalig dataprocessering med GRID eller Cloud computing. Vi utvecklar program för hantering av stora datamängder och dataalgoritmer för vår fysikanalys. Inget krav på förkunskap inom partikelfysik.

Det finns möjlighet att under projektens gång arbeta på CERN.

Kontakt

Richard Brenner
richard.brenner@cern.ch
018-471 7616

Rebeca Gonzalez Suarez
rebeca.gonzalez.suarez@physics.uu.se
018-471 7390 

Arnaud Ferrari
arnaud.ferrari@physics.uu.se
018-471 5827

Elin Bergeås Kuutmann
elin.bergeaas.kuutmann@physics.uu.se
018-471 3828

Last modified: 2023-07-04