New professors

Philippe Wernet

Philippe Wernet installerades som professor i fotonvetenskap med inriktning mot molekyl- och kondenserade materiens fysik vid Uppsala universitet den 15 november 2019.

Läs om Philippe Wernets forskning

Philippe Wernet

Paul Barklem

Paul Barklem was inaugurated as Professor of astronomy specialising in atomic processes in stellar atmospheres at Uppsala University on November 16, 2018.

Read about Paul Barklem's research

Paul Barklem

Herman Dürr

Hermann Dürr at FREIA was inaugurated as Professor of instrumentation and accelerators at Uppsala University on November 16, 2018.

Read about Hermann Dürr's research

Hermann Dürr

Jonas Fransson

Jonas Fransson at Materials Theory was inaugurated as Professor of physics, particularly theory of strongly correlated materials at Uppsala University on November 18, 2016.

Read about Jonas Fransson's research

Jonas Fransson